Khoa học Y sinh và Sức khỏe

Lĩnh vực    
 Y sinh  

Lĩnh vực nghiên cứu chính      
- Sinh y học phân tử (tế bào gốc, di truyền y học, miễn dịch học phân tử…) 
- Đặc điểm dịch tễ (dịch tễ học lâm sàng, dịch tễ học phân tử…)
- Yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (dinh dưỡng, thực phẩm, môi trường…)
- Kỹ thuật phân tử trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của con người (môi trường, dinh dưỡng, thực phẩm, dược phẩm…)

Câu hỏi nghiên cứu              
- Về lĩnh vực y sinh: Cơ chế phân tử và các yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển các bệnh lý? Liệu có thể sử dụng các hiểu biết về điều này trong việc phát triển các biện pháp chẩn đoán, và phòng trị bệnh trên người?

- Về lĩnh sức khỏe: Đặc điểm dịch tễ, hiệu quả của các biện pháp điều trị và yếu tố liên quan đến các mặt bênh là gì?

- Về lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm và môi trường: Các yếu tố dinh dưỡng và môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe? Vậy cần cải tiến công nghệ, kỹ thuật, phương pháp gì để nâng cao chất lượng dinh dưỡng, và cải thiện môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống?


Trưởng nhóm

TS. Chu Đình Tới

Thành viên

GS.TS Pau-Loke Show
PGS.TS Yang Tao
TS. Nguyễn Liên
TS. Đặng Tiến Trường
Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Trí Quang
Bác sĩ CKI, HVCHII Hoàng Trọng Tuệ
Thạc sỹ, Bác sĩ, HVCKII Nguyễn Việt Anh
Bác sĩ, HVCH Lại Hồng Thịnh
Cử nhân Vũ Ngọc Sương Mai
Cử nhân, HVCH Phạm Minh Nghĩa


Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng

TS. Chu Đình Tới
Email: toicd@isvnu.vn
Lên đầu trangLên đầu trang