CNK 1.jpg

Chủ nhiệm Khoa - PGS.TS. Lê Trung Thành

- Tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội; 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học La Trobe, Australia, năm 2009;

- Được phong Phó Giáo sư năm 2013;

-  Là tác giả của 70 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bài báo ISI và Scopus; chủ biên của 4 sách chuyên khảo và giáo trình, trong đó có 1 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh xuất bản ở CHLB Đức, đồng tác giả 1 chuyên khảo xuất bản ở Đan Mạch; chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở; 

- Đã hướng dẫn thành công 15 luận văn thạc sĩ, 01 luận án tiến sĩ và hiện đang hướng dẫn nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ khác.


Địa chỉ: Phòng 202, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 0808 / 024. 3557 5992 (máy lẻ 34)

Email: thanh.le@vnu.edu.vn/ thanh.le@isvnu.vn
 PCN_Prof.Dinh.jpg

Phó Chủ nhiệm Khoa - PGS.TS Nguyễn Văn Định

- Tốt nghiệp Đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân; 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Boise, Hoa Kỳ;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2001;

- Được phong Phó Giáo sư năm 2006;

- Là tác giả của hơn 30 bài báo đăng các tạp chí trong và ngoài nước; chủ trì, thư kí và tham gia 05 đề tài khoa học cấp Bộ và tương đương; chủ biên, đồng chủ biên và tác giả của 05 giáo trình và sách chuyên khảo; 

- Tham gia thỉnh giảng tại Đại học Bemidji, Hoa Kỳ, năm 1997;

- Là học giả sau tiến sĩ Fulbright tại Đại học Texas Austin, Hoa Kỳ, năm 2003 – 2004.


> Lý lịch khoa học

Địa chỉ: Phòng 201, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 8822/ 024. 3557 5992 (máy lẻ 26)

Email: dinhnv@vnu.edu.vn/ dinhnv@isvnu.vn.


 PCN Hao.jpg

Phó chủ nhiệm Khoa - TS. Trần Anh Hào

- Tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M. V. Lomonosov; 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Địa chất và Khoáng vật tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M. V. Lomonosov năm 1998; 

- Đồng tác giả 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành ở LB. Nga; tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước;

- Tham gia biên soạn nhiều đề án, dự án xây dựng các chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế. 


> Lý lịch khoa học

Địa chỉ: Phòng 301, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 5599 / 024. 3557 5992 (máy lẻ 28)

Email: haota@vnu.edu.vn / haota@isvnu.vn


Phó chủ nhiệm Khoa - TS. Nguyễn Quang Thuận 

1- 1ThuanNQ1.jpg

 

 

 

 

 


- Tốt nghiệp Đại học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội; 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Paul Verlaine Metz, CH. Pháp, năm 2007;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Tin học tại Trường Đại học Paul Verlaine Metz, CH. Pháp năm 2010; 

- Đồng tác giả 12 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

> Lý lịch khoa học

Địa chỉ: Phòng 401, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 5599/ 024. 3557 5992 (máy lẻ 27)

Email: thuannq@isvnu.vn


1. Phòng Tổ - chức Hành chính

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phan Quang

Phó Trưởng phòng
+ ThS. Đặng Đức Trường
+ ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Liên hệ: Phòng 403b, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7899; 024. 3775 5992 (máy lẻ 30)
Website: http://khoaquocte.vn/phong-to-chuc-hanh-chinh-i-5553

2. Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: TS. Mai Anh

Phó trưởng phòng:
+ ThS. Phan Thị Ngọc Hoa
+ ThS. Phạm Đỗ Hoài Nam

Liên hệ: Phòng 308 - 309, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 1662; 024. 3557 5992 (số máy lẻ 32)
Website: http://khoaquocte.vn/phong-dao-tao-va-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-i-5554

3. Phòng Công tác học sinh sinh viên

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trung Hiển

Phó Trưởng phòng
+ ThS. Ngô Trí Trung
+ ThS. Đào Thị Thanh Hoa

Liên hệ: Phòng 303 - 306, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 23)
4. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Trưởng phòng: TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa
Phó trưởng phòng: ThS. Đỗ Hoàng Nam

Liên hệ: Phòng 304, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 8509; 024.3557 5992 (số máy lẻ 29, 31)  
Website: http://khoaquocte.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-tac-phat-trien-i-5555

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Trưởng phòng/Kế toán trưởng: ThS. Nguyễn Thị Tân 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Hữu Khánh

Liên hệ: Phòng 204, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7898; 024.3557 5992 (số máy lẻ 16)
Website: http://khoaquocte.vn/phong-ke-hoach-tai-chinh-i-5577

1. Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS. TS. Phạm Thị Liên 

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

+ TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
+ TS. Đỗ Phương Huyền
                                         

Liên hệ: Phòng 209, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 33) 
Website: http://khoaquocte.vn/p/khxh

2. Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Trần Đức Quỳnh

Phó Chủ nhiệm Bộ môn
+ TS. Lê Đức Thịnh
+ TS. Trần Thị Oanh

Liên hệ: Phòng 404, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 9083
Website: http://khoaquocte.vn/p/khtn

3. Bộ môn Đào tạo Dự bị

Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn: TS. Nguyễn Việt Hùng

Phó Chủ nhiệm Bộ môn
+ ThS. Đỗ Hồng Liên
+ ThS. Nguyễn Thị Tố Hoa

Liên hệ: Phòng 208, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 13) 
Website: http://khoaquocte.vn/p/dtdb

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Liên hệ: Phòng 407, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 38) 
Website: http://khoaquocte.vn/trung-tam-dam-bao-chat-luong-va-khao-thi-i-5561

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức

Liên hệ: Tầng 3, Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3873 5999


Khoa Quốc tế hiện nay gồm 50 đảng viên, công tác ở 3 Chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 4 đồng chí:

1. Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Lê Trung Thành

2. Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Anh Hào

3. Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ:

Đồng chí Nguyễn Văn Định - Đảng Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Khoa

Đồng chí Nguyễn Quang Thuận - Đảng Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Khoa

Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Đảng Ủy viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển

Đồng chí Nguyễn Phan Quang - Đảng Ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính

Đồng chí Trần Đức Quỳnh - Đảng Ủy viên, Chủ nhiệm bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Khoa Quốc tế hiện nay gồm có 122 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 07 đồng chí:

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa: Đồng chí Phan Thị Ngọc Hoa 

2. Phó Chủ tịch công đoàn KhoaĐồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa 

3. Các uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn:

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Uỷ viên
Đồng chí Lê Hồng Nhung - Uỷ viên 
Đồng chí Lê Thị Sen- Uỷ viên
Đồng chí Lê Thanh Hằng - Uỷ viên 

Liên hệ: Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Khoa Quốc tế, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 25)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế hiện có hơn 2000 đoàn viên. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 21 người, trong đó:

1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Tánh

2. Phó Bí thư
+ Đ/c Vũ Minh Quân
+ Đ/c Hoàng Xuân Thủy

Liên hệ: Phòng 509, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Khoa Quốc tế, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7274

Website Đoàn thanh niên: https://youth.isvnu.vn/

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ - ĐHQGHN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế - ĐHQGHN hiện có 2,228 đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại 04 Liên chi đoàn và 01 Chi đoàn trực thuộc.

Ban Chấp hành Đoàn Khoa Quốc tế - ĐHQGHN khoá VII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế trong nhiệm kỳ 2019 -2022.

Ban Chấp hành Đoàn Khoa cần được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới, chấp hành và tổ chức thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khoa Quốc tế và Đoàn cấp trên.

Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VI xin đề xuất Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Khoa Quốc tế - ĐHQGHN khóa VII như sau:

 1. Những căn cứ để xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VII
 2. Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 3. Căn cứ các chương trình công tác của Đoàn ĐHQGHN, Thành đoàn Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 4. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đoàn khối các trường Đại học - Cao đẳng.
 5. Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VI và những yêu cầu công tác đối với Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII.
 6. Những yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII
 7. Ban Chấp hành thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Khoa Quốc tế để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế - ĐHQGHN lần thứ VII.
 8. Ban Chấp hành có khả năng tiếp thu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ Khoa Quốc tế giao phó.
 9. Ban Chấp hành đảm bảo tính ổn định, thiết thực, có cơ cấu hợp lý, tránh hình thức, phân công đúng người đúng trách nhiệm; bao gồm các đồng chí đại diện cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên, đại diện cho các đơn vị trực thuộc Đoàn Khoa.
 10. Ban Chấp hành đảm bảo tính kế thừa; vừa có những cán bộ trải qua thực tiễn đơn vị, vừa có cán bộ trẻ đang phát triển; với các Uỷ viên BCH là sinh viên cần chú ý giới thiệu các đồng chí là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai để đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ.

III. Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII (theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

 1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống lành mạnh, trung thực, đoàn kết.
 2. Có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm trong công tác gắc với thực tiễn công tác đoàn và tình hình thanh niên tại đơn vị, có khả năng đối thoại, định hướng cho thanh niên, có khả năng vận động, đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên và tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành Đoàn Khoa.
 3. Có nhiệt tình và trách nhiệm đối với tập thể lớp và chi đoàn, được đoàn viên tín nhiệm và có thực tiễn tại đơn vị, có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
 4. Có tinh thần nhiệt tình cống hiến, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Đoàn Khoa.

Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VII sẽ bao gồm 21 ủy viên, số lượng Ủy viên Thường vụ là 07 đồng chí.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2019 – 2022

Lên đầu trangLên đầu trang