Danh Mục Thông Báo

Dự án đào tạo viết kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Lào và Campuchia

4/6/2022 9:00:05 AM

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đặc biệt là các công ty khởi nghiệp start-up thường phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh. Khả năng hạn chế khi tiếp cận các nguồn tài chính, giới hạn kĩ năng về tiếp thị và quản trị được coi là những nguyên nhân chính, gây khó khăn trong việc điều hành và mở rộng kinh doanh. Việc nâng cao kiến thức của các SMEs về các lựa chọn tài chính, kế toán và viết kế hoạch kinh doanh là cần thiết, giúp công ty tiếp cận được với các nguồn vay hay nguồn tài trợ khác nhau.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), Chính phủ Nhật Bản và ASEAN đã triển khai “Dự án đào tạo về viết kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Lào và Campuchia” thông qua quỹ Hợp tác giữa Nhật Bản và Asean (JAIF). Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực thực thi các hoạt động kinh doanh của các SMEs ở Campuchia, CHDCND Lào và Việt Nam thông qua đào tạo kĩ năng xây dựng một kế hoạch kinh doanh toàn diện. Đồng thời, dự án sẽ sử dụng Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp do Viện Công nghệ Công nghiệp cao cấp (AIIT) của Nhật Bản phát triển để xác định các chỉ số hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp SMEs ở khu vực ASEAN. Hơn 60 doanh nghiệp SMEs và 15 chuyên gia đến từ ba quốc gia Lào, Việt Nam, Campuchia và 03 chuyên gia tư vấn thuộc Viện Kỹ thuật Công nghiệp cao cấp Nhật Bản được mời tham gia dự án. 

Tại Việt Nam, dự án được thực hiện bởi Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự cố vấn chuyên môn của đội ngũ những Tiến sĩ, giảng viên đang công tác tại Trường và sự tham gia của 20 công ty vừa và nhỏ đang hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như du lịch, công nghệ thông tin, sản xuất, và dịch vụ. Dự án sẽ được triển khai với 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 các chuyên gia phỏng vấn và tổ chức khóa đào tạo kĩ năng viết kĩ năng viết kế hoạch kinh doanh cho các công ty SMEs, dự kiến được tổ chức vào 8-9 tháng 4 năm 2022. Giai đoạn 2 các chuyên gia phỏng vấn SMEs để nhận diện những thay đổi sau quá trình đào tạo và viết báo cáo tổng kết. 

Danh sách các chuyên gia tham gia dự án bao gồm: 

1/TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ nhiệm dự án 

Cố vấn chuyên môn: Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

2/NCS. Phạm Hương Trang, Điều phối dự án

Cố vấn chuyên môn: Chiến lược marketing

3/TS. Nguyễn Phương Mai, Thành viên

Cố vấn chuyên môn: Chiến lược kinh doanh

4/TS. Mai Anh, Thành viên

Cố vấn chuyên môn: Chiến lược và Tổ chức

5/TS. Trần Công Thành, Thành viên

Cố vấn chuyên môn: Quản trị hoạt động và chuỗi cung ứng

6/TS. Lê Thị Thu Hường, Thành viên

Cố vấn chuyên môn: Phân tích tài chính và quản trị rủi ro

Thời gian: 8 - 9/4/2022

Lên đầu trangLên đầu trang