Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng

Lĩnh vực    
Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng   

Lĩnh vực nghiên cứu chính      
- Các mô hình trong học máy và ứng dụng các mô hình này để giải các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau như phân tích dữ liệu kinh doanh, xử lý dữ liệu nông nghiệp, xử lý ảnh,… 
- Tính toán thông minh và ứng dụng trong học máy, tài chính, quản lý sản xuất.

Câu hỏi nghiên cứu              
- Phương pháp xử lý dữ liệu và mô hình học máy để tăng độ chính xác cho một số bài toán trong tài chính, kinh doanh, quản lý sản suất? 

- Phát triển mô hình cũng như các phương pháp giải hiệu quả cho một số bài toán tối ưu tổ hợp trong tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic và phương pháp tối ưu cho một số mô hình trong học máy?

- Độ đo trên các tập mờ và ứng dụng trong các bài toán hỗ trợ ra quyết định?

Trưởng nhóm:

TS. Trần Đức Quỳnh

Thành viên:
TS. Nguyễn Quang Thuận
TS. Tạ Anh Sơn
TS. Phạm Việt Hương
TS. Nguyễn Doãn Đông
NCS. Lê Lương Vương
ThS. Nguyễn Xuân Thảo

Cố vấn khoa học cho nhóm: GS.TSKH Lê Thị Hoài An/ GS.TSKH Hồ Tú Bảo

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Phòng nghiên cứu về Khoa học dữ liệu và tính toán các hệ thống phức tạp

TS. Trần Đức Quỳnh
Email: quynhtd@isvnu.vn
Lên đầu trangLên đầu trang