Lĩnh vực    
Quản lý và kinh doanh quốc tế   

Lĩnh vực nghiên cứu chính      
Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.

Câu hỏi nghiên cứu              
- Các xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp bền vững là gì và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam ra sao?

- Vai trò và các vấn đề hành vi tổ chức do nhà lãnh đạo, người lao động hay khách hàng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp như thế nào? 

- Các vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp trong ngành và khu vực để phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu là gì và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Trưởng nhóm:

TS. Nguyễn Phương Mai

Thành viên:

- PGS.TS. Yong Shik Choo

- PGS.TS. Bing Jiang

- TS. Trần Công Thành

- TS. Lưu Thị Minh Ngọc

- NCS. ThS. Võ Đình Nam

- NCS.ThS. Rajnish Sharma

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

TS. Nguyễn Phương Mai

Email: mainp@isvnu.vn          
Lĩnh vực    
Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu chính           
Phân bổ nguồn lực, phân phối của cải và thu nhập, giáo dục, việc làm, môi trường và các vấn đề xã hội

Câu hỏi nghiên cứu              
- Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu thứ cấp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân.

- Sử dụng các công cụ phân tích định lượng và khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp để phân tích sự phân bổ nguồn lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân. Phân tích sự phân phối của cải, thu nhập và các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế.

Trưởng nhóm:

TS. Trần Quang Tuyến

Thành viên:

- TS. Nguyễn Viết Thành

- TS. Vũ Văn Hưởng

- TS. Đoàn Thanh Tinh

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

TS. Trần Quang Tuyến

Email: tuyentranquang@isvnu.vn         
Lĩnh vực    
Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng   

Lĩnh vực nghiên cứu chính      
- Các mô hình trong học máy và ứng dụng các mô hình này để giải các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau như phân tích dữ liệu kinh doanh, xử lý dữ liệu nông nghiệp, xử lý ảnh,… 
- Tính toán thông minh và ứng dụng trong học máy, tài chính, quản lý sản xuất.

Câu hỏi nghiên cứu              
- Phương pháp xử lý dữ liệu và mô hình học máy để tăng độ chính xác cho một số bài toán trong tài chính, kinh doanh, quản lý sản suất? 

- Phát triển mô hình cũng như các phương pháp giải hiệu quả cho một số bài toán tối ưu tổ hợp trong tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic và phương pháp tối ưu cho một số mô hình trong học máy?

- Độ đo trên các tập mờ và ứng dụng trong các bài toán hỗ trợ ra quyết định?

Trưởng nhóm:

TS. Trần Đức Quỳnh

Thành viên:
TS. Nguyễn Quang Thuận
TS. Tạ Anh Sơn
TS. Phạm Việt Hương
TS. Nguyễn Doãn Đông
NCS. Lê Lương Vương
ThS. Nguyễn Xuân Thảo

Cố vấn khoa học cho nhóm: GS.TSKH Lê Thị Hoài An/ GS.TSKH Hồ Tú Bảo

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Phòng nghiên cứu về Khoa học dữ liệu và tính toán các hệ thống phức tạp

TS. Trần Đức Quỳnh
Email: quynhtd@isvnu.vn
Lĩnh vực             
Khoa học máy tính và thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu chính   
- Các phương pháp học máy tiên tiến (advanced machine learning)

- Kỹ thuật học sâu (deep learning)

- Các phương pháp xử lý thông tin

Câu hỏi nghiên cứu              
- Xử lý, phân tích, và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, xây dựng hệ hỏi đáp, và xử lý hội thoại (dialog processing)

- Các phương pháp truy vấn thông tin (Information Retrieval), trích chọn thông tin (Information Extraction), và các ứng dụng khác như dịch máy, tóm tắt văn bản, phân tích quan điểm khác hàng,..

Trưởng nhóm:

TS. Trần Thị Oanh

Thành viên:

- GS.TSKH. Hồ Tú Bảo

- PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

- TS. Lê Đức Thịnh

- TS. Ngô Xuân Bách

- TS. Phạm Thị Huệ

- ThS. Nguyễn Đức Chinh

- ThS. Lương Chí Thọ

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

TS. Trần Thị Oanh

Email: oanhtt@isvnu.vn     
Lĩnh vực
Ngôn ngữ, Văn hóa, Giáo dục ngoại ngữ, Tâm lý, liên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu chính          
Ngôn ngữ học

Câu hỏi nghiên cứu              
Phương pháp dạy học trực tuyến; phương pháp dạy học ngoại ngữ, văn hóa, ngôn ngữ…

Trưởng nhóm:

TS. Nguyễn Việt Hùng

Thành viên:

Nhóm gồm 32 thành viên là giảng viên Khoa Quốc tế và các trường đại học uy tín trong và ngoài nước

Thông tin liên hệ
Bộ môn Đào tạo Dự bị

TS. Nguyễn Việt Hùng

Email: hungnv@isvnu.vn
Lĩnh vực    
IoT, Hệ thống thông tin, các thuật toán và kỹ thuật tính toán

Lĩnh vực nghiên cứu chính      
- Các kỹ thuật tính toán trên mạng IoT và cơ sở dữ liệu y tế trên nền điện toán đám mây hỗ trợ ra quyết định

- Các thuật toán tối ưu tài nguyên trên mạng IoT

Câu hỏi nghiên cứu              
Làm thế nào để triển khai hiệu quả các dịch vụ cho hệ thống thỏa mãn các yêu cầu tài nguyên dịch vụ và các ràng buộc QoS trong khi tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên?

Trưởng nhóm:

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên:

- PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

- PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

- TS. Trần Thị Oanh

- TS. Nguyễn Hữu Đức

Thông tin liên hệ
Phòng nghiên cứu liên ngành về Hệ thống thông tin và Kỹ thuật máy tính

PGS.TS. Nguyễn Thành Tùng

Email: tungnt@isvnu.vn            
Lĩnh vực
Công nghệ, kỹ thuật, điện tử, tin học, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, khoa học dữ liệu

Lĩnh vực nghiên cứu chính 
- Cảm biến quang học;

- Các cấu trúc cảm biến quang plasmonic lai ghép vật liệu silic

Câu hỏi nghiên cứu     

- Thiết kế, chế tạo, xây dựng các hệ thống phần cứng, phần mềm hệ thống tự động đo lường, giám sát từ xa và thời gian thực các thông số môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, các hệ thống nông nghiệp thông minh chẳng hạn như khí CO, CO2, CH4, NO2, bụi PM10, PM2.5, khói, độ pH và độ đục của nước (water turbidity),đo độ ẩm của đất, các yếu tố khí hậu, thời tiết sử dụng mạng cảm biến không dây

- Xây  dựng  dựng  các  thuật  toán,  cảnh  báo  tự  động  qua SMS, email  khi  giá  trị vượt ngưỡng và thiết lập một số bản đồ trực tuyến lan truyền sử dụng tích hợp các công nghệ kết nối Internet qua 3G/4G/wifi, Internet of Things (IoT), WebGIS và điện toán đám mây.

- Thiết kế, đề xuất các cấu trúc cảm biến quang plasmonic lai ghép vật liệu silic, ứng dụng để cảm biến một số khí và đánh giá đặc trưng kỹ thuật của cấu trúc mới qua tham số độ nhạy, dải đo và giới hạn đo với một số cấu trúc đã biết.

Trưởng nhóm:

PGS.TS. Lê Trung Thành

Thành viên:

- NCS.ThS. Nguyễn Anh Tuấn

- NCS.ThS. Lê Duy Tiến

- NCS.ThS. Nguyễn Văn Tánh

- NCS.ThS. Bùi Thị Thùy

- NCS.ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

- NCS.ThS. Đỗ Thế Dương

- ThS. Nguyễn Đình Chinh

Thông tin liên hệ

Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

PGS.TS. Lê Trung Thành

Email: thanh.le@isvnu.vn
Lĩnh vực             
Quản trị kinh doanh, Marketing

Lĩnh vực nghiên cứu chính         
Mô hình phương trình cấu trúc SEM về hành vi người tiêu dùng, nhà cung ứng, nền tảng kinh doanh, truyền thông xã hội, hệ sinh thái kinh doanh và các vấn đề vĩ mô.

Câu hỏi nghiên cứu
- Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu trực tiếp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các doanh nghiệp nền tảng, người tiêu dùng, .

- Sử dụng các công cụ phân tích thống kê và mô hình phương trình cấu trúc SEM nhằm phân tích các hành vi người sử dụng, người tiêu dùng, doanh nghiệp cung ứng, tận dụng nguồn lực dư thừa cho kinh tế chia sẻ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng. Phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đổi mới sáng tạo.

Trưởng nhóm:

TS. Bùi Mỹ Trinh

Thành viên:

- PGS.TS. Don Jyh-Fu Jeng (National Chengchi University)

- TS. Lê Thị Mai

- TS. Phí Hồng Minh

- TS. Trần Thị Thanh Huyền

Thông tin liên hệ
Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý

TS. Bùi Mỹ Trinh

Email: trinhbm@isvnu.vn     
Lĩnh vực             
Tài chính vĩ mô, thị trường tài chính và các tổ chức

Lĩnh vực nghiên cứu chính 
Biến động, bất ổn kinh tế vĩ mô; sự không chắc chắn của thị trường, quản lý danh mục đầu tư; tài chính bền vững; ứng dụng học máy trong tài chính.


Câu hỏi nghiên cứu       

Nhóm nghiên cứu,phát triển các mô hình tài chính để giải quyết các phản ứng của thị trường tài chính đối với những biến động và bất ổn kinh tế vĩ mô. Nhóm tập trung vào các chỉ số đầu tư, phân bổ danh mục đầu tư cũng như sự tương tác giữa các thị trường tài chính (hội nhập, độc lập, tương quan) và các loại tài sản ứng với các thị trường khác nhau…


Trưởng nhóm:

Giáo sư Nguyễn Đức Khương

Thành viên:

- PGS. Hung Do (Massey University)

- Trung Le

- Nikos Paltalidis (Durham University)

- Ahmet Sensoy (Assistant Professor, Bilkent)


Thông tin liên hệ

Chương trình Thu hút học giả Khoa Quốc tế

GS. Nguyễn Đức Khương

Email: duckhuong.nguyen@isvnu.vn   
Lĩnh vực
Tài chính và quản lý

Lĩnh vực nghiên cứu chính 
Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công (điện và các tiện ích khác), Quản trị doanh nghiệp và các chủ đề quản lý tài chính khác;

Câu hỏi nghiên cứu     

- Quyết định tài chính doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản lý và tài chính công ích

- Chính sách tài chính ưu đãi để khuyến khích đầu tư tư nhân vào R & D và cơ sở hạ tầng công cộng


Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Phú Hưng

Thành viên:

- GS. Sabri Boubaker (EM Normandie Business School)

- GS. Staphne Goutte (Université de Versailles Saint-Quentin)

Thông tin liên hệ

Bộ môn Khoa học, Xã hội Kinh tế và Quản lý

TS. Nguyễn Phú Hưng

Email: hungnp@isvnu.vn      
Lên đầu trangLên đầu trang