Danh Mục Sự Kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính

3/29/2022 9:20:07 AM

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính. 

Thời gian: 8h00-12h00, thứ Sáu, ngày  1/4/2022 

Địa điểm: Phòng đọc Thế giới Nga, tầng 4, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy 

Danh sách học viên tham gia bảo vệ

1. Dương Quang Minh    

Title of thesis: Improve business performance of Viettel Post Joint Stock Corporation   
Advisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Dinh          

2. Le Thai Hung

Title of thesis: Financial analysis of Vietnam LPG Trading joint stock company
Advisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Minh Hue

3.  Nguyen Thi Thanh Mai

Title of thesis: Investment project analysis - the case of Hai Phong Plastic Factory Project, the European Plastic Joint Stock Company
Advisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Dinh  

4. Tran Thi Hoi

Title of thesis: Enhancing the human resource management in bank for invesment and development of Vietnam JSC Dong Anh branch 
Advisor: Dr. Mai Anh

Lên đầu trangLên đầu trang