- Tên ngành đào tạo

 

Tên tiếng Việt:

Tên tiếng Anh:

Quản trị tài chính

Financial Management

Danh hiệu tốt nghiệp:

Thạc sĩ

Thời gian đào tạo:

24 tháng

- Ngôn ngữ đào tạo:

Tiếng Việt và Tiếng Anh (6 học phần thuộc khối Kiến thức chuyên ngành)

Tên văn bằng sau tốt nghiệp

 

Tên tiếng Việt:

Tên tiếng Anh:

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính

Master in Financial Management

Đơn vị đào tạo:

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị cấp bằng:

Đại học Quốc gia Hà Nội

- Chỉ tiêu tuyển sinh:

25 học viên

- Văn bản pháp lý :

Quyết định số 218/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt Đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị chuyên ngành Quản trị tài chính


I. Khối kiến thức chung

- Triết học

- Tiếng Anh chuyên ngành

II. Khối kiến thức cơ sở

1. Các học phần bắt buộc

- Phân tích kinh tế

- Tài chính doanh nghiệp nâng cao

- Lí thuyết tổ chức và quản trị

 

2. Các học phần lựa chọn (2/6 học phần)

- Các phương pháp định lượng trong Quản trị và Tài chính

- Lãnh đạo

- Kế toán quản trị

- Marketing dịch vụ

- Phân tích tài chính

- Hành vi tổ chức

II. Khối kiến thức chuyên ngành

1. Các học phần bắt buộc

- Hoạch định và quản trị chiến lược

- Quản trị rủi ro

- Phân tích đầu tư và quản trị danh mục đầu tư

2. Các học phần lựa chọn (3/7 học phần)

- Tài chính phái sinh

- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

- Kiểm soát quản trị

- Thuế doanh nghiệp

- Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị tài chính quốc tế

- Thị trường và các tổ chức trung gian tài chính

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ chuyên trách  hoặc nhà quản lí trong lĩnh vực tài chính và đầu tư theo định hướng ứng dụng hoặc định lượng cả ở khu vực tư nhân và nhà nước. Ngoài ra, học viên cũng có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu ở mức độ sâu hơn và trình độ cao hơn.

 

Lĩnh vực nghề nghiệp

Nơi làm việc

Phân tích, tư vấn đầu tư

  

Làm việc trong các Tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính, ngân hàng, các công ty tư vấn, kiểm toán và kế toán.

Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, kế toán – kiểm toán, tài chính – ngân hàng.

Môi giới chứng khoán

Bảo hiểm

Quản trị nguồn vốn

Quản trị tài chính

Định giá tài sản

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Phân tích, quản trị rủi ro

Quản lý danh mục đầu tư


Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, viết luận và phỏng vấn.

2. Điều kiện xét tuyển:

a. Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bổ sung kiến thức từ 02 đến 07 học phần (tương đương với 6 đến 21 tín chỉ) của Khoa Quốc tế (chi tiết theo thông báo riêng) hoặc các cơ sở đào tạo khác tùy theo chuyên ngành đào tạo. Ứng viên thuộc diện phải học bổ túc kiến thức được miễn các học phần đã học ở bậc đại học, được thể hiện trong bảng điểm đại học (chi tiết tại mục HỌC CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC).

b.  Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự tuyển được miễn yêu cầu này);

c. Đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây về trình độ ngoại ngữ:

            (i) Có chứng chỉ tiếng Anh B1 (khi nhập học) và B2 (khi bắt đầu học các học phần chuyên môn (khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (còn trong thời hạn có giá trị) do 10 cơ sở đào tạo trong nước cấp được công nhận trong tuyển sinh Thạc sĩ tại ĐHQGHN (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác (còn trong thời hạn có giá trị) được Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN công nhận. Thí sinh chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ có thể đăng kí dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tổ chức thi tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN (việc đăng kí và tổ chức môn thi Ngoại ngữ thực hiện theo quy định hiện hành: đợt 1 thi vào sáng Chủ nhật ngày 18/4/2021, đợt 2 thi vào sáng Chủ nhật ngày 12/9/2021);

(ii) Có bằng tốt nghiệp đại học một trong các loại sau: ngành tiếng Anh; chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận; chương trình song bằng học bằng tiếng Anh có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng ; chương trình đào tạo chuẩn quốc tế học bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao học bằng tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội;

(iii) Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ học toàn phần ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

 (iv) Thí sinh đã tốt nghiệp Khoa Quốc tế được miễn chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) khi đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

a.      Chương trình đào tạo trình độ đại học tại Khoa Quốc tế yêu cầu điều kiện ngoại ngữ đầu vào tối thiểu là tiếng Anh tương đương bậc 4/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và sử dụng tiếng Anh trong suốt quá trình đào tạo chuyên môn tại Khoa.

b.      Thí sinh tốt nghiệp bậc đại học của Khoa Quốc tế trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển đào tạo sau đại học vào Khoa.

. 3. Cách thức đăng ký xét tuyển:

            Ứng viên đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn (cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN) và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn.

4. Thời gian đăng ký xét tuyển:

- Đợt 1: Từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.

- Đợt 2: Từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

5. Lịch phỏng vấn, viết luận và thi môn Ngoại ngữ (nếu có nguyện vọng):    

- Đợt 1: Trước ngày 29/4/2021.
Ứng viên có nguyện vọng sẽ thi môn Ngoại ngữ vào sáng Chủ nhật 18/4/2021.

- Đợt 2: Trước ngày 25/9/2021.
Ứng viên có nguyện vọng sẽ thi môn Ngoại ngữ vào sáng Chủ nhật 12/9/2021.

6. Nhập học (dự kiến):                 

- Đợt 1: Trước ngày 11/6/2021.

- Đợt 2: Trước ngày 12/11/2021.

7. Lệ phí xét tuyển: 800.000 VND (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự tuyển và không thu thêm bất kì lệ phí khác)

8. Học phí: 138.660.000 VND/khóa học (tương đương 6000 USD/khóa học).

- Học phí được chia làm 03 đợt, học viên nộp học phí bằng tiền VNĐ. Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thu;

- Học phí đã bao gồm tiền teabreak giữa giờ, giáo trình và tài liệu học tập;

- Học phí không bao gồm kinh phí học bổ túc kiến thức, kinh phí học lại, bảo vệ lại luận văn... khi học viên không đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định của chương trình.


ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh TẠI ĐÂY

1. Thời gian học bổ sung kiến thức (dự kiến):

- Đợt 1 : Trước ngày 7/4/2020.

- Đợt 2 : Trước ngày 8/9/2020.

2. Hồ sơ bổ sung kiến thức

- Đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu đính kèm);

- Bằng tốt nghiệp đại học (bản scan);

- Bảng điểm đại học toàn khóa (bản scan).

            Ứng viên nộp hồ sơ bổ sung kiến thức bản mềm tới địa chỉ: postgraduate@isvnu.vn.  

Hồ sơ bổ sung kiến thức bản cứng hoàn thiện khi bắt đầu đi học.

3. Danh mục học phần bổ sung kiến thức :

a. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, và nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng) cần học bổ sung các học phần tương ứng từng chuyên ngành như dưới đây.

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

2

Tài chính doanh nghiệp

3

Tổng cộng

6

 

+ Ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Nguyên lí marketing

3

Tổng cộng

6

 

b. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (Kinh tế học - không có định hướng chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng bao gồm Kinh tế, Kinh tế quốc tế; Kinh doanh bao gồm Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại; Kế toán - Kiểm toán bao gồm Kế toán, Kiểm toán; Quản trị - Quản lý bao gồm Quản trị nhân lực, Khoa học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý) chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 04 học phần (12 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Nguyên lí Marketing

3

2

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

3

Quản trị học

3

4

Tài chính doanh nghiệp

3

Tổng cộng

12

 

c. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (Quản lý xây dựng, Công nghệ thông tin, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh) chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

 

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

 

2

Quản trị học

3

 

3

Tài chính doanh nghiệp

3

 

4

Kinh tế vi mô

3

 

5

Nguyên lí kế toán

3

 

6

Nguyên lí marketing

3

 

7

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

4. Học phí chuyển đổi: Theo mức học phí quy định (có thông báo học phí riêng). 

Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế:

            Nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

            Điện thoại: 024 3754 8065 / Fax: 024 3754 9014

Phòng Đào tạo:

            Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Phòng 309, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.

            Điện thoại: 024 3555 3555 / 3557 5992 (máy lẻ 25)

Hotlines: 0932 32 32 52 / 0984 08 11 66

Website: http://is.vnu.edu.vn, http://khoaquocte.vn

Email: tuyensinhthacsi@isvnu.vn
Lên đầu trangLên đầu trang