Ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, marketing, quản trị

 

1. Lĩnh vực

Quản trị kinh doanh, Marketing

2. Hướng nghiên cứu chính 

Mô hình phương trình cấu trúc SEM về hành vi người tiêu dùng, nhà cung ứng, nền tảng kinh doanh, truyền thông xã hội, hệ sinh thái kinh doanh và các vấn đề vĩ mô.

3. Câu hỏi nghiên cứu

- Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu trực tiếp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các doanh nghiệp nền tảng, người tiêu dùng, .

 

- Sử dụng các công cụ phân tích thống kê và mô hình phương trình cấu trúc SEM nhằm phân tích các hành vi người sử dụng, người tiêu dùng, doanh nghiệp cung ứng, tận dụng nguồn lực dư thừa cho kinh tế chia sẻ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng. Phân tích các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đổi mới sáng tạo.

4. Đề tài dự án đã thực hiện 


5. Thông tin về thành viên nhóm


 

 

 

 

 

Leader: Dr. Bui, My-Trinh

Affiliation: International School, Vietnam National University

Department: Department of Social Sciences, Economics and Management

 

Disciplines: Marketing Management, Information Technology Management, Tourism and hospitality Management, Economics

 

Expertise: Marketing Management, Information Technology Management, Behavioral Research, Quantitative Study

 

Professional activities:

- Publications: 4 nghiên cứu và hội thảo được đăng thuộc danh mục ISI/scopus, 2 nghiên cứu của Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, Đông Bắc Á, 2 đề tài cấp nhà nước Nafosted, 10 nghiên cứu đăng hội thảo uy tín quốc tế khác, các đề tài quốc tế và cấp cơ sở khác.

 

 - Research work:

·        My-Trinh Bui, Don Jyh-Fu Jeng, and Chinho Lin. (2014) The Importance of Attribution: Connecting Online Travel Communities with Online Travel Agents. Cornell Hospitality Quarterly [SSCI impact factor 2.657] ISSN: 1938-9655

 

·        Thi Mai Le, Shu-yi Liaw, My-Trinh Bui. The Role of Perceived Risk and Trust Propensity in The Relationship Between Negative Perceptions of Applying Big Data Analytics and Consumers’ Responses. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 17, 2020, pp. 426-435.  ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, (Scopus)

 

·        Bui, M.-T, Jeng, D. J. -F and Lin, C. (2012) Assessing information quality, attributional responsiveness and behavioral intentions in online travel community affiliation.  Proceedings of the Second Conference of the International Network of Business and Management Journals, Valencia, Spain, March 20-22, Best paper award.

·        Bui, M.-T and Lin, C. (2011) The impact of internet advertising on perceptions, attitudes and purchasing intentions: Elaborating on gender, education and age differences in Vietnamese context. Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Decision Science Institute, Boston, MA, November 19-22, Taiwan National Science Council. Project number -100-2922-I-006-228

 

·        Lin, C and Bui, M.-T. (2010) Assessing behavioral intentions in online travel communities. In Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Decision Science Institute, San Diego, CA, November 20-23, pp 1151-1156, Taiwan National Science Council. Project number -99-2922-I-006-405